تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مدیریت بحران كشورشناسه محصول: 511801
موجود

مدیریت بحران كشور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مدیریت بحران كشور

مدیریت بحران كشور

 

مقدمه:

بحران و شرایط بحرانی

تقسیم بندی بحران ها

آثار منفی بروز بحران درسازمانها

بحران و پیش بینی بحرانها

مدیریت بحران

اقدامات

مدیریت بحران، مدیریت شهری

مدیریت شهری و مسئولان اجرایی

مدیریت بحران، علم و عمل

وظایف مدیران

اهداف کلی مدیریت بحران

مراحل مدیریت بحران:

اصول سامانه فرماندهی حادثه عبارتنداز:

بحران و ریسک های مدیریتی

عناصرتاثیرگذار بر تصمیم گیری مدیــران ریسک برای کاهش بحران های سازمانی

مدیریت بحران چیست؟

تفاوت دنیای امروز در چیست؟

 

این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی هفتمشناسه محصول: 511357
موجود

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی هفتم

 

حکومت موروثی: از پدر به پسر به ارث می رسید

گاه درگیری و خونریزی بر سر به دست آوردن قدرت وجود داشت.

شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند.

البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود، حمایت اهورایی از او گرفته خواهد شد و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتمشناسه محصول: 498922
موجود

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتمشناسه محصول: 498925
موجود

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتمشناسه محصول: 498927
موجود

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتمشناسه محصول: 498929
موجود

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 35 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتمشناسه محصول: 498932
موجود

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس هشتم زبان هفتمشناسه محصول: 498889
موجود

پاورپوینت درس هشتم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس هشتم زبان هفتم

پاورپوینت درس هشتم زبان هفتم

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت درس هفتم زبان هفتمشناسه محصول: 498890
موجود

پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم

پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس ششم زبان هفتمشناسه محصول: 498892
موجود

پاورپوینت درس ششم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس ششم زبان هفتم

پاورپوینت درس ششم زبان هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس پنجم زبان هفتمشناسه محصول: 498895
موجود

پاورپوینت درس پنجم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس پنجم زبان هفتم

پاورپوینت درس پنجم زبان هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس چهارم زبان هفتمشناسه محصول: 498899
موجود

پاورپوینت درس چهارم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس چهارم زبان هفتم

پاورپوینت درس چهارم زبان هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس سوم زبان هفتمشناسه محصول: 498900
موجود

پاورپوینت درس سوم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس سوم زبان هفتم

پاورپوینت درس سوم زبان هفتم

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 14 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس دوم زبان هفتمشناسه محصول: 498908
موجود

پاورپوینت درس دوم زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس دوم زبان هفتم

پاورپوینت درس دوم زبان هفتم

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 14 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت درس اول زبان هفتمشناسه محصول: 498911
موجود

پاورپوینت درس اول زبان هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درس اول زبان هفتم

پاورپوینت درس اول زبان هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 9 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتمشناسه محصول: 498918
موجود

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494105
موجود

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

 

اهداف کلی:

1) تهیه موقعیت ونوع آوری متخصصان ایرانی وگزارش نویسی

2)نمونه هایی از نقش علوم تجربی در ابعاد مختلف زندگی بشر اشاره کند

3) مهارت یادگیری علوم در موقعیت  مناسب بکارببرد ببرد

4)نیاز جامعه را شناسایی کرده وفناوری وعلم خودرابکار ببرد

5)با روش علمی  مسائل ومشکلات را رفع کند

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494025
موجود

پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی هفتم

 

هدف كلي :‌آشنايي با دستگاه هاي تنفس و دفع و اهميت آن ها در بدن انسان

در هنگام بازدم وعبور هوا از حنجره در طناب هاي صوتي لرزشي ايجاد مي شود كه در اثر آن صدا توليد مي شود اين صدا با كمك زبان ، دندان و لب ها به صورت واژه هاي درمي آيد كه به آن واژه سازي مي گويند. براي تدريس اين مطلب مي توانيد از مولاژ حنجره استفاده نموده و همچنين صداي حروف مختلف را با كمك لب و زبان ايجاد نمود مثلاً س ، ر، ك

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494029
موجود

پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم

 

 

گردش مواد

هدف كلي :  آشنايي با دستگاه گردش مواد در بدن انسان و مهندسي دقيق آن كه شاهدي براي حاكميت تدبير الهي است .

در مورد جانوراني كه به جاي خون ، آب در بدنشان گردش مي كند توضيحاتي داده شود. مي توان با تهيه شكل هایی از اسفنج ها و كيسه تناني مثل عروس دريايي و ساختار دروني آن ها در اين مورد بيشتر توضيح داد

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494031
موجود

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی هفتم

 

 

هدف

دانش آموزان ضمن آشنايي با دستگاه گوارش ، آموخته هايشان را در حفظ سلامت دستگاه گوارش و سلامت كلي بدن خود به كار مي گيرند .

دستگاه گوارش

لوله گوارش(دهان،حلق،مري،معده،روده باريك،

روده بزرگ،مخرج)

اندام هاي مرتبط با آن(پانكراس،جگر،كيسه صفرا)

اندام هاي كمكي(زبان،دندان ها)

آپانديس

 

 این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 21 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494033
موجود

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم

 

هدف

دانش آ‌موزان ضمن آشنايي با مفاهيم موردنياز ، اصول تغذيه سالم را در زندگي به كار مي گيرند .

  • طرح پرسش هاي آغازي
  • ترسيم جدولي مانند جدول زير
  • اين جدول به منظور ارزيابي

 دانسته هاي دانش آموزان و فعاليت

 ورودي پيشنهاد مي شود

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494038
موجود

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم

 

هدف كلي :

 آشنايي با شباهت بين موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار سلولي و عملكرد كه حاكي از وجود نظم و يكپارچگي در طبيعت و شاهدي براي حاكميت تدبير الهي است .

سلول به عنوان كوچك ترين واحد زنده در بدن انسان و ديگر موجودات زنده

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494040
موجود

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم

 

اين فصل ابتدا به اهميت دما در حيات جانداران مي پردازد و سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجي را پيگيري مي كند در اين مبحث به نحوه مدرج كردن دماسنج و اين كه با حس لامسه نمي توان مقداردماي اجسام را تشخيص داد پرداخته است

در ادامه آموزش مفاهيم گرما ،دماي تعادل و انتقال انرژي از جسم گرم به سرد ( گرما ) و ديدگاه ميكروسكوپيك مطرح مي شود و روش انتقال گرما به روش رسانش ، همرفت و تابش بيان مي گردد.

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494041
موجود

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هفتم

 

آشنایی با گوناگونی منابع انرژی در جهان

آشنایی با منابع انرژیی که می توانند تمام شوند ( شامل سوخت های فسیلی و هسته ای )

آشنایی با منابع انرژی که می توانند جایگزین شوند( انرژی خورشید , انرژی با و......

آشنایی با وضعیت بهره برداری از نرژی های تجدیدپذیر در ایران 

 

انرژی زمین گرمایی به انرژی حرارتی که در پوسته جامد زمین وجود دارد گفته می شود.

زیست توده بر پایه کربن  است و از مخلوط مولکول‌های آلی، شامل هیدروژن، معمولاً اکسیژن و اغلب نیتروژن و مقدار کمی از دیگر اتم‌ها مانند، فلزات قلیایی، فلزات قلیایی خاکی  و فلزات سنگین است.

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494043
موجود

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی هفتم

 

اهداف درس

1 ))آشنایی با مفهوم کار وعامل موثر در آن

2 ))آشنایی با انرژی جنبشی وپتانسیل وعوام آن

3))آشنایی باقانون پایستگی انرژی

4))آشنایی با انرژی ذخیره شده درمواد غذایی

 

حرکت ماهواره به دور زمین نیروی جاذبه زمین روی ماهوار ه کاری انجام نمیدهد.

چون منشاء نیرو انرژی شیمیایی ذخیره شده دربدن است  به صورت گرمایی در دیوار وبدن تلف میشود.

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 35 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494044
موجود

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی هفتم

 

وقتی که بارش صورت می گیرد. بخشی از آن تبخیر،مقداری در سطح زمین جاری و بقیه به داخل زمین نفوذ می کند. نفوذ آب از بستر رودها، دریاچه ها، آب حاصل از ذوب برف ها و یخ ها در تشکیل آب های زیرزمینی نقش دارند.

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494045
موجود

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

 

 

آب مهم ترین عامل حیات است.همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند

شستن دست ها ، مسواک زدن، وضوگرفتن، تهیه غذا و....

کشاورزی ، فعالیت صنعتی ، ساختمانی  و...

درهمه موارد ذکر شده به اهمیت آب در زندگی بیشتر پی می بریم

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استs

 


پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494048
موجود

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

 

آهن در معادن به صورت سنگ معدن وجود دارد. سنگ معدن آهن از ترکیب اکسید های آهن تشکیل شده است. برای دست یابی به عنصر آهن باید با تغییر شیمیایی و صرف انرژی اکسیژن را از اکسید آهن جدا کنیم. برای این کار اکسید آهن را با کربن در کوره حرارت می دهند.

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 


پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494049
موجود

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم

گایا زمین را به عنوان یک ابر موجود زنده معرفی نموده است. چرخه مواد غذایی حاصل از خاک و سنگ که براثر جویبارها و رودخانه ها به جریان می افتد را به گردش خون در بدن جانوران تشبیه می کند. در این تشبیه رودخانه ها در حکم رگها، جنگل درحکم ریه و اقیانوس به مثابه قلب زمین است.

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هفتمشناسه محصول: 494053
موجود

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هفتم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هفتم

 

فيزيك ذرات بنيادي بخشي از فيزيك است. موضوع مورد مطالعه ي فيزيكدانان ذرات بنيادي اين است
كه بدانند جهان از چه ذراتي ساخته شده و اين ذرات چگونه در كنش با يكديگر هستند. اما اين ذرات چه هستند؟

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 9 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.